कृषि मेसिनरीको वातावरणीय धारणा

नान्जिङमा कृषि मेसिनरीका लागि एक बुद्धिमान समाधान प्रदायकले वरपरको अवस्था बुझ्नको लागि कृषि मेसिनरी विकास गर्न आवश्यक छ।परिचालन सुरक्षा सुधार गर्न, यसले कृषि मेसिनरीको अगाडि मानिसहरू र अवरोधहरूको निगरानी गर्न आवश्यक छ।

आवश्यक छ:

ठुलो सेन्सिङ दायरा, ५०° भन्दा ठुलो अनुगमन कोण

बलियो प्रकाशबाट प्रभावित छैन, 100KLux प्रकाश वातावरण अन्तर्गत सामान्यतया काम गर्न सक्छ

अन्धा स्थान दूरी 5 सेमी भन्दा कम छ।

यस कारणको लागि, हामी A02 सेन्सर सिफारिस गर्छौं जसले तिनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।

पर्यावरण-१
स्मार्ट कृषि